Levering af  delkomponenter til forbrændingsanlæg

Vi producere forbrændingsriste, som er en delkomponent til forbrændingsanlæg, der afbrænder biobrændsel såsom halm, flis og lignende.

De trykbærende dele er PED-godkendte og trykprøvningen er kontrolleret og godkendt af 3. part.

100% sporbarhed på materiale og svejsninger på de trykbærende dele.

PED-godkendelse af 3. part

Øvrige referencer

null

null

null