Kvalitetscertificering

Mange af vores store kunder arbejder i brancher, hvor der stilles høje krav til kvalitet/sikkerhed.

Vi gør alt for at opfylde kravene fra kunderne og er derfor vant til at arbejde efter standarder.

Vores kvalitetssikringssystem er yderst effektivt og omfangsrigt.

Vi leveres komplet dokumentation med 100% eller delvis sporbarhed.

Vi er certificeret iht.:

Miljøcertificering

Vi har en velfungerende sikkerhedsorganisation, der varetager hver enkelt medarbejders sikkerhed. Vi vil gerne tage hånd om vores medarbejders velbefindende. Det skal være trygt at gå på arbejde.

Vi stiller selvfølgelig også krav til vores egne leverandører. Vi har certifikat på vores miljøledelse, som er underlagt GMC Miljøcertificering, der er et kommunalt miljøledelsessystem. Systemet tager udgangspunkt i ISO 14001.

Vi har etableret procedurer, der sikrer et løbende overblik over vores ressourceforbrug og andre miljørelaterede forhold.

Certifikat nr. FC-9001-2360

Certifikat nr. 2015 701 0515/3834

FC certifikat nr. FC sss.